#آصف ، #آوین_ژن

تنها گوسفند اصلاح شده صنعتی جهان متناسب با الزامات مناطق گرم و خشک – رنگ روشن پشم، اندازه گوش‌ها و شبکه عروقی منتشر به دفع حرارت و کاهش دمای بدن کمک می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید