لاروف – آوین ژن

مادر پایه شیری، متوسط تولید ۱/۵ کیلو شیر در روز، متوسط ۶ ماه در هر دوره شیرآوری، تولیدمثل غیرفصلی، توانایی ۳ بار زایش در ۲ سال به طور طبیعی، متوسط بره زایی ۲/۳ بره در هر زایش

دیدگاهتان را بنویسید